Læs mere om øjensygdomme

Trafiksyn

Trafiksyn

Sanseforskere regner med, at op mod 90% af den information, vi opfatter i trafikken, erkendes gennem synssansen. Derfor stilles der store krav til vores synsevne og synsfelt.

Man har opdelt kørende i to grupper afhængig af den konsekvens som en evt. ulykke ville forårsage. Gruppe 1 omhandler privatkørsel i almindelige køretøjer, og gruppe 2 omhandler erhvervskørsel samt store køretøjer.

For bedre at kunne forstå nedenstående, skal nogle begreber her slås fast:

Brillestyrke er hvor stærk en brille er, målt i dioptrier.

Synsevne er hvor godt man ser, målt i decimal eller brøk. Eks. 6/6 = 1,00 = 100% syn.

Synsfelt er den udstrækning ens syn rækker til hver side, målt i grader.

For gruppe 1, altså privat kørsel i almindelige køretøjer, stilles ingen begrænsninger i forhold til brillestyrken.

Synsevnen skal være min. 0,5 for bedste øje, og min. 0,1 for dårligste øje. Ser dårligste øje dårligere end 0,1, betragtes man som “en-øjet” og her er grænsen for erhvervelse af kørekort 0,6.

Synsfeltet skal have en vandret udstrækning på min. 120 grader mod fuldt synsfelt svarende til 180 grader.

For gruppe 2 – erhverv samt store køretøjer – er kravene skærpede yderligere. Brillestyrken må ikke overstige plus eller minus 8 dioptrier. Dog er der ingen styrkegrænser, hvis man benytter kontaktlinser.

Synsevnen skal være mindst 0,8 på bedste øje og 0,5 på dårligste øje. Ser man kun med det ene øje, eller dårligere end 0,5 på dårligste øje, kan kørekortet ikke erhverves til gruppe 2.​

Synsfeltet skal være normalt på hvert øje for sig, altså i alt 180 grader.

Når man har fået udstedt kørekortet, er det den enkelte kørekort-indehavers ansvar at opfylde synskravene frem til næste fornyelse. Desværre tyder undersøgelser på at mange, især de ældre aldersgrupper, ikke opfylder synskravene, når de færdes i trafikken, selv om langt de fleste kunne bringes til det ved enten at anskaffe en passende brille, eller blot anvende den brille, de faktisk har.

Synsevnen kan være nedsat ved forskellige øjensygdomme, hvoraf grå stær, forkalkninger i den gule plet (AMD) er de mest almindelige. Medicinforbrug, sukkersyge samt visse kroniske lidelser, påvirker også synet. Decideret natteblindhed er meget sjældent forekommende, men med alderen bliver mørkesynet forringet. Se mere herom under “øjensygdomme”

Efter ca. 40-års-alderen ændrer synsevnen eller synsstyrken sig også helt naturligt, ganske langsomt.

En jævnlig kontrol af synet, sikrer at man har optimalt syn, men den almindelige synskontrol kan også, i visse tilfælde, afsløre sygdomme, som ellers ikke ville blive opdaget på dette tidspunkt.

Sukkersyge, grå stær, grøn stær og forkalkninger i den gule plet er eksempler på lidelser, som til tider opdages ved jævnlig kontrol.

Hos Alfa Optik anbefaler vi kontrol af synet hvert andet år, eller oftere hvis man føler problemer, eller er arvelig disponibel. Er man over 50 år, udvides den almindelige synsprøve med synsfeltscreening og Amslers Test.

Kørekortet til gruppe 1 er gyldigt indtil man er 70 år, og i gruppe 2 til man er 50 år. Herefter skal gruppe 2 have fornyet kørekortet hvert 5. år indtil man bliver 70 år. Alle kørekort skal herefter fornyes, når man er 70,74,76,78,80år, og derefter årligt.​

Alfa Optik

Kordilgade 35, 4400 Kalundborg

Klik her for rutevejledning

CVR: 30726553

Kontaktinformation

Telefon: 59 51 01 93

E-mail: info@alfaoptik.dk​​​

Kontakt os for et godt tilbud.

Åbningstider

Mandag - fredag: 9.30 - 17.30

Lørdag: 9.30 - 13.00

Søndag: lukket